Úvod

Prvoradou úlohou komínového systému je odviesť spaliny nad strechu, kde sa rozptýlia do  ovzdušia tak, aby sa zabránilo akejkoľvek ujme na zdraví obyvateľov domu. Zle zhotovený, starý a zvetralý komín s malým prieduchom môže zapríčiniť nesprávnu prevádzku kotla, poškodenie komínovej konštrukcie, ohrozenie budovy požiarom a v krajnom prípade aj ohrozenie života. 

Stavba, alebo rekonštrukcia domu, nie je jednoduchá záležitosť. Ani finančne, ani remeselne. Kvalitne postavený, alebo zrekonštuovaný dom, nám ušetrí peniaze aj v budúcnosti. Veľa vecí zvládneme na stavbe svojpomocne, ale je aj veľa takých, ktoré treba radšej nechať na  odborníkov. Stavba, alebo rekonštrukcia komína, je jednou z nich.  Na súčasný komín sa však musíme pozerať ako na veľmi dôležitú súčasť bytového objektu a v nijakom prípade nesmieme podceňovať proces jeho rekonštrukcie, alebo výstavby.

Možností, ako zrekonštruovať starý komín, nie je veľa. Jednou z nich je zbúrať starý komín a postaviť nový, čo je finnančne a časovo naročný proces. Dalšia možnosť je postaviť po fasáde, prípadne interiérom domu,  trojvrstvový nerezový komín, čo je síce drahý variant, ale časovo nenáročný. Pri tomto variante treba počitať aj s tým, že sa zmení pôvodná architektúra domu.   Najlacnejšia a najrýchlejšia možnosť rekonštrukcie starého komína je komín vyfrézovať a nasledne vyvložkovať kvalitnou vložkou.

Naša firma ponúka Profesionálne frézovanie komínov a následne vložkovanie kvalitnou vložkou len od overených výrobcov po celom uzemí Slovenskej Republiky. Taktiež ponúkame dodávku a stavbu jednovrstvových, trojvrstvových nerezových komínov ako, aj dodávku a výstavbu keramických komínov. Pre vypracovanie cenovej ponuky a pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok nas kontaktujte. Garantujeme najlepšie ceny na Slovensku.