Frézovanie komínov

Frézovanie komína je jednoducho povedané zväčšenie vnútorného otvoru-prieduchu komína. Frézovaním a následným vložkovaním odstránite väčšinu problémov starých, nefunkčných a problémových komínov, ako je: slabý ťah komína, prienik dymu do obytnej časti, dechtovanie komína, presakovanie dechtu na vonkajšom plašti komína, preskočeniu iskier, alebo plameňa cez plášť komína, prípadne presakovanie vlhkosti cez plašť komína. Frézovanie je taktiež vhodné ak meníte kotol, krb, alebo akýkoľvek nový spotrebič, pri ktorom je potreba odvodu spalín. Frezovním sa taktiež zabezpečí jednoduchá udržba a dlhá životnosť komína.

Naša firma frézuje všetky typy komínov. Tehlové, šamotové, keramické, betónové, kruhového, štvorcového a obdĺžnikového tvaru. Minimálny prierez komína, ktorý môžme frézovať, je 100 mm a maximálny 280mm. Najčastejšie sa frézujú priemery 190mm/pre osadenie vložky 160mm/, 210mm/pre osadenie vložky 180mm/ a 230mm/pre osadenie vložky 200mm. Pri frezovaní treba dbať aj na statiku jestvujúceho komína. Preto je možné odfrézovať maximálne 1/3 z jestvujúceho komínového telesa. Pre vypracovanie cenovej ponuky a pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Frézujeme komíny po celom uzemí Slovenskej Republiky s najlepšou cenou za meter.