Keramické komíny

Keramický komínový systém je určený pre všetky druhy palív a všetky druhy spotrebičov s prirodzeným odvodom spalín. Systém tvorí šamotová vložka, tepelná izolácia a tvarovka obvodového plášťa.

Vnútorné šamotové vložky spoločne so šamotovou hmotou, ktorá je súčasťou systému,  vytvoria celistvý komínový prieduch, odolávajúci teplotným i vlhkostným zmenám.

Tepelná izolácia, umiestnená medzi vnútorným šamotovým telesom a vonkajším nosným obvodovým plášťom komína má dve základné funkcie. Tepelne oddeliť vnútorné šamotové teleso od vonkajších vplyvov a zaistiť tak čo najrýchlejšiu reakciu na rozkúrenie a stály prirodzený ťah komína. Druhou úlohou je dilatácia vnútorného telesa, ktoré v závislosti na teplote spalín preukazuje objemové zmeny na rozdiel od objemovo stáleho komínového plášťa.

Obvodový plášť komína je tvorený tvarovkami, murovanými pomocou dodávanej malty.

Nekvalitný keramický komín pri veľkých teplotných rozdieloch, alebo pri vyhorení sadzí v komíne, môže presknúť. Rekonštrukcia takéhoto komína je veľmi náročná, a preto odpurúčame už pri jeho výstavbe  dobre zvážiť výrobcu a realizátora. Pre vypracovanie cenovej ponuky a pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

< Späť